Hui és el Dia Internacional del Migrant. Aquesta jornada que ens demana parar l’atenció al fenomen de les migracions forçades hauria de servir per aprofundir en la comprensió d’aquest fet, conéixer millor les seues causes i conseqüències, assumir les repercussions globals que per a tots comporta i empatitzar solidària i responsablement amb les persones que sofreixen aquesta inhumana situació. Però em tem que, en el millor dels casos, un altre any, ens quedarem sols en algun acte minoritari dels xicotets grups més conscienciats –i que no defallisquen–, una breu pinzellada estadístico-emocional als mitjans de comunicació, alguna pia oració… i poc més.

Joan Bou: "Una celebració més del Dia del Migrant?"

També disponible a Levante-EMV